series

Gränslöst äventyr i Vietnam

Sex personer med olika funktionsvariationer åker på resa i Vietnam.

• Allmänbildande

• Geografi, Asien, Psykologi och filosofi, Psykologi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper