series

Perspektiv på världen

Om demokrati, makt och rättigheter i olika delar av världen.

• Gymnasieskola, Folkhögskola / Studieförbund, Grundskola 7-9

• Psykologi och filosofi, Filosofi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Mänskliga rättigheter, Värdegrund