series

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2018

Föreläsningar och samtal från Barnrättsdagarna 2018.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barns rättigheter, Lag och rätt

Barns rätt att skyddas från våld

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2018
2018 · Föreläsning · 27 min