series

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2018

Föreläsningar och samtal från Barnrättsdagarna 2018.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter

Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2018
2018 · Föreläsning · 28 min
  • Föreläsare: Maria von Bredow
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer