series

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2018

Föreläsningar och samtal från Barnrättsdagarna 2018.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barns rättigheter, Ungdomar, Mänskliga rättigheter

  • Föreläsare: Gabriella Olofsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer