series

UR Samtiden - Gräv 2018

Föreläsningar av och för journalister om undersökande journalistik.

• Universitet

• Information och media, Massmedia, Samhällskunskap, Politiska ideologier, val och partier