series

Sluka svenska!

Berättelser för elever i årskurs 1-6 med svenska som andraspråk.

• Grundskola 4-6

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk, Svenska, Uppläsningar och dramatiseringar

Spring Amina, del 1

Sluka svenska!
Fiktiva berättelser · 13 min
  • Författare: Annelie Drewsen
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer