series

Australiens obygd

Följ med människor och djur i Kimberley i Västaustralien under ett år.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur, Geografi, Australien och Oceanien, Klimat och vegetation

  • Internationell titel: Outback
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer