series

Mellan Indien och Pakistan

Två parallella resor på varsin sida om den oroliga gränsen.

• Allmänbildande

• Geografi, Asien, Samhällskunskap, Konflikter och konflikthantering