series

Ordet är mitt

Unga personer läser upp sina egna opinionsbildande texter.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Ungdomar, Svenska, Muntlig framställning och retorik, Värdegrund

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer