series

Ordet är mitt

Unga personer läser upp sina egna opinionsbildande texter.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Ungdomar, Svenska, Muntlig framställning och retorik, Värdegrund