series

UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Vad är det som orsakar klimatförändringar och vad kan vi göra åt dem?

• Gymnasieskola

• Miljö, Klimatförändringar

Så påverkar luftpartiklar jordens klimat

UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018
Föreläsning · 27 min
  • Föreläsare: Lars Ahlm
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer