series

Perspektiv på världen - teckenspråkstolkat

Stora frågor ur nya synvinklar och från olika håll i världen.

• Gymnasieskola

• Psykologi och filosofi, Filosofi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Mänskliga rättigheter, Värdegrund