series

Perspektiv på världen - teckenspråkstolkat

Stora frågor ur nya synvinklar och från olika håll i världen.

• Gymnasieskola

• Psykologi och filosofi, Filosofi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Mänskliga rättigheter, Värdegrund

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer