series

Perspektiv på världen - teckenspråkstolkat

Stora frågor ur nya synvinklar och från olika håll i världen.

• Gymnasieskola, Grundskola 7-9

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Samhällskunskap