series

Nyfiken på Sverige - dari

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Modersmål och minoritetsspråk, Dari, Samhällskunskap, Lag och rätt, Sveriges politik och statsskick, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk