series

Nyfiken på Sverige - dari

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Historia, Efter ca 1900, Nya tiden - Sverige och Norden, Modersmål och minoritetsspråk, Dari, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk