series

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Historia, Efter ca 1900, 1800-talet, Modersmål och minoritetsspråk, Tigrinja, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk