series

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Modersmål och minoritetsspråk, Tigrinja, Samhällskunskap, Lag och rätt, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk