series

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Modersmål och minoritetsspråk, Tigrinja, Samhällskunskap, Sveriges politik och statsskick, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer