series

Nyfiken på Sverige - somaliska

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Modersmål och minoritetsspråk, Somaliska, Samhällskunskap, Barns rättigheter, Familj och samlevnad, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk