series

Våga snacka

Unga som är nya i Sverige uppmuntras att våga sig fram i språket.

• Gymnasieskola

• Svenska som andraspråk och sfi