series

Pi hur funka? - teckenspråk

Sveriges politiska system förklaras med fakta och humor.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Politiska ideologier, val och partier, Teckenspråk