series

Pi hur funka? - teckenspråk

Sveriges politiska system förklaras med fakta och humor.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Politik och statskunskap, Teckenspråk

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer