series

Världen online

Om barn och ungas perspektiv och syn på nätet.

• Grundskola 4-6

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Psykologi och filosofi, Värdegrund