series

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar om NPF och om verktyg och metoder för en bättre vardag.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Kvalitetsarbete och skolutveckling, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar