series

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar om NPF och om verktyg och metoder för en bättre vardag.

• Universitet

• Information och media, Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar