series

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar om NPF och om verktyg och metoder för en bättre vardag.

• Universitet

• Biologi, Kropp och hälsa, Samhällskunskap, Välfärd och offentlig sektor

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

UR Samtiden - NPF-forum 2018
Föreläsning · 52 min
  • Föreläsare: Marjana Tornmalm
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer