series

00-talets USA

Vad hände i USA under 2000-talet?

• Allmänbildande

• Historia, Efter ca 1900, Samhällskunskap

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer