series

Min hjälte från förr

Människor som separerats av dramatiska händelser återförenas.

• Allmänbildande

• Geografi, Risker och hot, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper