series

Klimatförändringens hjältar

Möte med människor som med enkla medel försöker förändra utvecklingen.

• Allmänbildande

• Geografi, Folk i andra länder, Klimat och vegetation, Risker och hot, Miljö, Klimatförändringar