series

NPF-podden

Om frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Specialpedagogik

Värderande ord stämplar elever

NPF-podden
Avsnitt 37 · 17 min
  • Medverkande: Bo Hejlskov Elvén Ulrika Aspeflo
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer