series

Fejkskolan

En poddserie som vill utmana vårt kritiska tänkande. Säsong 1.

• Gymnasieskola, Grundskola 7-9

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Massmedia, Samhällskunskap