series

Mäktiga miljöer

Vi besöker några av jordens mest storslagna, men riskfyllda platser.

• Allmänbildande

• Geografi, Folk i andra länder, Klimat och vegetation