series

Mäktiga miljöer

Säsong 2. Några av jordens mest storslagna, men riskfyllda platser.

• Allmänbildande

• Geografi, Folk i andra länder, Klimat och vegetation, Risker och hot