series

Mäktiga miljöer

Vi besöker några av jordens mest storslagna, men riskfyllda platser.

• Allmänbildande

• Geografi

  • Internationell titel: Earth's natural wonders
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer