series

UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Ett seminarium om jämställdhet och normkritik i undervisningen.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Sociala relationer, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Jämställd styrning och ledning i skolan

UR Samtiden - Fokus jämställdhet
Panelsamtal · 40 min