series

En robot i familjen

Sex familjer får testa att ha en robot som hjälper till i vardagen.

• Allmänbildande

• Teknik