series

Design för ett bättre liv

Ett kreativt, tekniskt team hjälper personer med funktionsvariationer.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Teknik