series

Vad ska vi göra idag? - ryska

Varje dag händer spännande saker hos Bengt och papegojan Bodil.

• Grundskola F-3

• Modersmål, Ryska, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Programbild

Bengt och Bodil leker på lekplatsen

Liknande program