series

Barnaministeriet dokumentär

Om barns och ungas livsvillkor i dokumentära reportage.

• Allmänbildande

• Musik, Musikanvändning och påverkan, Samhällskunskap, Ungdomar