series

UR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Föreläsningar från Myndigheten för tillgängliga medier.

• Universitet

• Svenska, Läsning

  • Föreläsare: Helena Nordqvist
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer