series

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt.

• Gymnasieskola

• Biologi, Celler

Utbildningsnivå: Gymnasieskola
Skolämne: BiologiCeller
  • Föreläsare: Anna Fahlgren
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer