series

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus 2018 i Uppsala.

• Universitet

• Biologi, Alkohol och droger, Psykisk ohälsa, Samhällskunskap

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

UR Samtiden - Drogfokus 2018
Föreläsning · 39 min
  • Föreläsare: Ingrid Rystedt
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer