series

Lös problemet

Barn löser olika problem och deras samarbete avgör hur bra de lyckas.

• Grundskola 4-6

• Miljö, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska, Muntlig framställning och retorik