series

Lös problemet

Barn löser olika problem och deras samarbete avgör hur bra de lyckas.

• Grundskola 4-6

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning, Vuxna och äldre, Svenska, Muntlig framställning och retorik