series

Lös problemet

Barn löser olika problem och deras samarbete avgör hur bra de lyckas.

• Grundskola 4-6

• Idrott och hälsa, Hälsa och friskvård, Miljö, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Elevhälsa, Svenska, Muntlig framställning och retorik