series

Lös problemet

Barn löser olika problem och deras samarbete avgör hur bra de lyckas.

• Grundskola 4-6

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, IT, medier och digital kompetens, Svenska, Muntlig framställning och retorik, Värdegrund, Mobbning