series

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Föreläsningar från konferensen "Flickor och kvinnor med autism".

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

Skillnader i språkförmåga mellan pojkar och flickor med autism

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism
Föreläsning · 45 min
  • Föreläsare: Carmela Miniscalco
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer