series

UR Samtiden - Lättlästdagen 2018

Föreläsningar från Lättlästdagen i Stockholm den 9 november 2018.

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Immigration, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska, Läsning