series

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Föreläsningar från Dysleximässan 2018.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Dyslexi och dyskalkyli

Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter

UR Samtiden - Dysleximässan 2018
Föreläsning · 49 min
  • Föreläsare: Johanna Kristensson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer