series

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Föreläsningar från Dysleximässan 2018.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Dyslexi och dyskalkyli

Aktuella frågor från Dyslexiförbundet

UR Samtiden - Dysleximässan 2018
Föreläsning · 30 min
  • Medverkande: Inger Rålenius Ester Hedberg Bengt-Erik Johansson Janet Eltebo
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer